• פסוקי תהילים עם ביאורי רבותינו נשיאנו לראש חודש אדר ב'

    כ"ק אדמו"ר הריי"צ כותב ש"מנהג עתיק ללמוד בכל ר"ח פסוק אחד עם פרש"י ואפשר להוסיף עם עוד פירושים, מהקאַפּיטל בתהלים שהוא מסומן במספר שנות חייו". לטובת הגולשים מצורף כאן תדפיס מהזמור תהלים של הרבי, הפסוקים השייכים לראש חודש זה, ראש חודש אדר שני פסוק ג' – עם ביאורי רבותינו נשיאינו, מתוך קובץ י"א ניסן – שנת הקכ"ב • לקריאה והורדה