• הרב וולפא לראש המל"ל: "לא למדנו כלום משמחת תורה"

    פרסום ראשון: בעקבות המאמר של ראש המל"ל צחי הנגבי בעיתון ערבי על היום שאחרי המלחמה שינתן השליטה לישות פלשתינית, במכתב מיוחד הממוען לראש המל"ל כותב הרב שלום דב וולפא יו"ר המטה העולמי להצלת העם והארץ כי מדובר בחילול ה' וסכנה לכל ארץ ישראל ועצם הדיבורים על מסירת שטחים היא כפירה בה' ובתורתו • למכתב המלא