• 'חייל ואמץ': העלון לחיילי צה"ל שמופץ במאות אלפים

    בימים אלו יצא לאור עלון חדש לחיזוק חיילי צה"ל ובו ציטוטים חשובים מדברי הקודש של הרבי מלך המשיח שליט"א, כאשר מתחילת השבוע החלו שליחי הרבי בהפצת מאה אלף עותקים ראשונים, ביוזמה ברוכה של שלושה שלוחים מאנ"ש • לידיעה המלאה