• אורחי המלך בתפילת שחרית • גלריית ענק

    תפילת שחרית במנין כ"ק אד"ש מה"מ, הזאל הגדול מלא עד אפס מקום באלפי אורחים, ועזרת הנשים מלאה באורחות. בעת קריאת התורה, מברכים האורחים את ברכת "הגומל לחייבים טובות", ומודים על הזכות להיות אצל הרבי • צלם חב"ד אינפו יעקב קניס מגיש גלריית ענק

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array