• 'קודש לנשיא הדור': עלון יומי מבית ועד חיילי בית דוד

    מידי יום יוצא מבית ועד 'חיילי בית-דוד' בהפקת המחלקה הרוחנית של ארגון 'אש"ל-הכנסת אורחים' וארגון את"ה העולמי עלון גדוש בחומר מרתק, כתבי-יד בפרסום ראשון, סיפורים מבית רבי ויומנים מרתקים של תמימים שזכו לחסות בד' אמות ולספוג מהאווירה במחיצתו של כ"ק אד"ש מלך המשיח בשנים עברו • לקריאה והורדה