• היום: כינוס התמימים העולמי – בפעם הארבעים ואחת

    אלפי תלמידי התמימים שהגיעו לחצרות קדשנו לחגוג עם המלך, יתכנסו היום לכינוס השנתי – כינוס התמימים העולמי, שבשנה זו מלאים מ"א שנה לקיומו. הכינוס יעמוד בסימן ׳הדרך הישרה הקלה והמהירה לפועל התגלות וביאת המשיח׳. פרטים מלאים יתפרסמו בהמשך. מרכז החדשות החבד"י – חב"ד אינפו ימשיך לעקוב ולדווח • למודעה המלאה