• לפי ההנחיות: הישיבה קטנה הראשונה שפותחת את שעריה

    כבר כמה ימים שתות"ל נתניה שוקדת במרץ רב למלא אחר התנאים לחזרת התלמידים לישיבה, כך שהיום, היום הראשון שהדבר מתאפשר, התלמידים כולם (גם אלו שלא חלו), יוכלו לשוב לספסלי הישיבה. חבל שלא ניתן לצלם התרגשות. התלמידים צבאו על שערי הישיבה בהתלהבות וחן חסידי אופייניים • לדיווח ותמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array