• חיפה: עשרות בני נח השתתפו בכינוס 'שבע מצוות' בני נח

    בחיפה קיימו השבוע כינוס מיוחד בנושא שבע מצוות בני נח ועניני גאולה ומשיח לקבוצה גדולה של בני נח, על ידי הרב יוסף אדרעי מקצרין והשליח בחיפה הרב בנציון גגולהלתיעוד מהכינוס