• הקהל ומשיח בתהלוכת ל"ג בעומר בקוסטנאי

    פאראד של תהלוכת ל"ג בעומר מרשימה נערכה בקוסטנאי יחד צעדו בדרך הישרה וביקשו גאולה, לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי, בהוראת נשיא הדור הרשב"י של דורנו, יחד עם שלטי מבצעים חדורים גאולה בדמות תמרורים לעולם מתוקן,  עם השלוחים הרב מנחם מענדל זלמנוב ומשפחתו • לדיווח ותיעוד מקוסטנאי