• JFK: האדמו"ר מויזניץ' התפעל מפעילות חב"ד בשדה התעופה

    האדמו"ר הרמ"מ מויזניץ, נחת הלילה מאה"ק לביקור בארה"ב. האדמו"ר התפלל תפילת ערבית ולאחר התפילה ניגשו אליו פעילי בית חב"ד שתחת ניהולו של השליח הרב יוסף יצחק ראפ, והעניקו לו את הספר "בסוד שיח" • לדיווח המלא ותיעוד