• תות"ל נתניה: תלמידי שיעור ג' בסיום זמן חורף אצל הרבי

    בתות"ל נתניה שקדו תלמידי שיעור ג' כל החורף במרץ מיוחד, על לימודם, במבצע שהקיף את כל סדרי הלימוד במשך היום, כאשר לכל תלמיד ניתן הרף המותאם לו שעליו להגיע אליו. הפרס הגדול הגיע בשבוע האחרון של חודש אדר. התמימים הגיעו יחד עם ראש הישיבה הרב משה אורנשטיין ל-770, כשהנהלת הישיבה דואגת לאש"ל מלא על השקעתם במבצע הייחודי • לדיווח ותמונות