• ר"ח אדר בכפר חב"ד: התוועדות היארצייט של הרב גרליק ע"ה

    כהכנה ליום הבהיר והזך י"א ניסן, תתקיים התוועדות "הקהל" מיוחדת בהפקת אגף קהילות במוסדות 'התאחדות החסידים' ביום רביעי ר"ח אדר עם הרב יצחק אקסלרוד והרב יוסי גרליק, בקשר עם היארצייט של השליח לאיטליה-אירופה והרב של מילאנו הרב גרשון מענדל גרליק ע"ה, בהיכל הישיבה קטנה בכפר חב"ד, בהשתתפות משפיעים, רבנים, שלוחים, התמימים ואנ"ש • לכל הפרטים