• צרפת: ישיבת ערב באוברוויליע בהכנה לי' שבט

    ישיבת ערב באוברוויליע צרפת בהכנה לקראת יום הבהיר י' שבט, ב'הקהל' עם תלמידי חדר 'שניאור' ותלמידי ישיבת וינסען • לעילוי נשמת השליח הרב לייזר ניסילעוויטש ע"ה ראש מוסדות שניאור • לתמונות