• נחל'ה: הרב אליהו לנדא בביקור הלכתי במקווה המשופץ

    על פי בקשת המרא דאתרא בנחל'ה הרב יצחק יהודא ירוסלבסקי, הגיע אתמול (ראשון) הרב אליהו לנדא מראשי ישיבת תומכי תמימים בכפר חב"ד ומומחה עולמי במקוואות טהרה לבקר ולבדוק את השיפוצים וחידוש מקוה הטהרה לנשים. במסגרת הביקור הרב לנדא טיפס על גג המקווה לבדוק את אוצר מי הגשם ונתן הוראות לשיפוץ בורות הטבילה • לדיווח המלא ולתמונות