• בסימן קבלת פני משיח: כינוס השלוחים בתות"ל באר שבע 

    במוצאי ש"פ תולדות נערך בישיבת תומכי תמימים בבאר שבע באנקעט כינוס השלוחים מושקע ומפואר, יחד עם סעודתא דדוד מלכא משיחא כיד המלך, בארגון את"ה ותלמידי שיעור ג', בסימן "30 שנה: ה'תשנ"ג – התשפ"ג"לדיווח המלא ולתמונות