• פליט מחרסון נימול בקייב בזמן המלחמה

    היום בקייב בבית הכנסת המרכזי בראשות שליח הרבי ורבה של אוקראינה הרב משה ראובן אסמן נערכו היום 2 בריתות ע"י המוהל הראשי של אוקראינה ד"ר הרב יעקב גייסינוביץ', ממוהלי ארגון העולמי 'ברית יוסף יצחק', בסנדקאות כובד הרב יוסף יצחק אסמן משלוחי הרבי לקייב, ויקרא שמו בישראל דוד • לתמונות