• במרכז כנס המנהלים: התוועדות לזכרו של הרב זושא פוזנר

    מעל עשרים שנה עמד הרב זושא פויזנר בראש ועדת החינוך של אגודת חסידי חב"ד באה"ק, ובראש כנס המנהלים של אגו"ח. הנהלת הכנס שיחל ביום ראשון כ"א אייר במלון לביא, החליטה להקדיש את הכנס השנתי לע"נ של היו"ר המיתולוגי הרב זושא פוזנר שנלב"ע לפני ארבעה חודשים • לדיווח המלא