• "הגדה של פסח" בערבית הוצגה בפני גדולי ישראל

    משלחת יד לאחים בביקורים רבי רושם אצל כ"ק האדמו"ר מטשרנוביל, כ"ק האדמו"ר מערלוי וכ"ק גאב"ד זכרון מאיר שליט"א • עדויות מפעימות על הקשר רב השנים בין יד לאחים לגדולי ישראל זצוק"ל • עד שבאו תלמידיהם • לכתבה המלאה ותמונות