• בצל הקמפיין: תומכי הישיבה באור יהודה התכנסו במבנה החדש

    ידידי ותומכי הישיבה הגדולה באור יהודה, התכנסו למפגש החודשי עם ראש הישיבה הרב שלום דובער הנדל ורבני הישיבה. היו שם בכירי המשק, בעלי חברות, מנהלי מפעלי ענק וכלכלנים. המכנה המשותף לכולם: השותפות והתמיכה בבית של התמימים באור יהודה • לדיווח ותמונות