• באיחור של 50 שנה: יתד נאמן דורש “גיור כהלכה”

    לפני כחמישים שנה, החל הרבי מלך המשיח לזעוק נגד הפרצה האיומה בחוק, המאפשרת רישום גויים כיהודים, ודרש את תיקון החוק לפיו מי יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר כהלכה. המפלגות החרדיות לא התגייסו למאבק, והחוק לא תוקן. היום, בכותרת הראשית של עיתון “יתד נאמן” מופיעה סוף סוף הדרישה: “לחדד מיהו יהודי על פי הלכה”… • לסקירה אודות “מיהו יהודי”