• במעמד מרגש הושק השולחן ערוך החב"די ללומדי הסמיכה

    בערב מרגש במעמד גדולי הרבנים הושק השולחן ערוך החב"די ללומדי הסמיכה. לרגל התחלת שנה חדשה בלימוד 'סמיכה' של השלוחים, אברכים ובעלי בתים הושק השולחן ערוך החב"די בהוצאת "למען ילמדו". עשרות רבנים כיבדו את המעמד בהשתתפותם ביניהם: הרב מאיר אשכנזי,  הרב ציון כהן, הרב פנחס אלטהויז והרב יוסף אברהם פיזם • לפרטים ותמונות