• זכרון להולכים: הרב יוסף ישראל בלוי ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב יוסף ישראל בלוי ע"ה, שנפטר בכ"ה אלול תשע"ח • היה איש ציבור ועסקן חב"די מהבולטים שפעלו בארץ הקודש, בין התפקידים שמילא: חבר אגודת חסידי חב"ד בארץ הקודש, רב המועצה האזורית 'תמר', חבר ארגון הגג למוסדות חב"ד בארץ הקודש, חבר הועד למען שלימות העם, חבר הנהלת ישיבת תו"ת המרכזית • לתולדות חייו