• קרית אתא: אנ"ש ומקורבים ביום לימוד בישיבת תומכי תמימים

    ביום חמישי התכנסו תושבי קרית אתא, אנ"ש ומקורבים ליום לימוד מיוחד. בפתיחת היום מסר ראש הישיבה הרב שלמה חיים פלדמן שיעור חסידות מיוחד. לאחר תפילת שחרית וארוחה מושקעת למשתתפים המשיכה התוכנית במשא מרתק של השליח ורב העיר, הרב חיים שלמה דיסקין על פרשת השבוע מתובל בשיחות של הרבי וסיפורים מחיי השליחות • לכתבה ותמונות