• ע"פ הוראת הרבי: כינוס תורה בבית כנסת חב"ד בגילה

    ע"פ הוראת הרבי התקיים הערב כינוס תורה בבית הכנסת חב"ד גילה, בהשתתפות אנ"ש דהקהילה ומחוצה לה, ובהשתתפות רבנים חשובים מאנ"ש שהגיעו לכבד את המעמד ופלפלו בהלכה, ביניהם רב הקהילה וחבר מכון הלכה חב"ד הרב שאול סילם, הרב יחיאל מיכל דאברוסקין ראש ישיבת תורת אמת, הרב יעקב חביב דיין ומו"צ בירושלים וחבר מכון הלכה חב"ד ורבנים נוספים • לדיווח המלא

וידאו