• עשרות קהילות בארה"ק: רשימת ראשי ישיבות בין הזמנים

    בעוד יומיים תחל 'רשת ישיבות בין הזמנים' לפרוס את מצודתה הענפה בכל חלקי ארה"ק, בהם ישתתפו מאות מתלמידי התמימים מישיבות תות"ל בארה"ק הצמאים לקיים את רצון כ"ק אד"ש מה"מ בימי בין הזמנים. 'את"ה העולמי' מגיש כעת את רשימת ראשי הישיבות בעשרות הקהילות איתם יהיה ניתן ליצור קשר • לרשימת הנציגים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array