• כ"ז אדר בישי"ק בצפת: "והזמן גרמא להרבות בשמחה"

    ע"פ הוראתו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ "והזמן גרמא להרבות בשמחה" בחודש אדר, ובפרט ע"פ המענה שהתקבל בכ"ז אדר תשנ"ב – "תהיה רפואה קרובה ברוב שירה וזמרה", התקיימו ריקודים סוערים במיוחד בהיכל ישיבת חח"ל צפת-קטנה, בליווי הקלידן החסידי שהגיע ממרחקים ר' ישראליק בש • הצלם דוב-בער הכטמן מגיש גלריית תמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array