• דידן נצח ב"היכלו של משיח" עם הרב ניסילעוויטש

    עשרות מאנ"ש והתמימים התאספו בבית הכנסת "היכלו של משיח" בשכונת 'הדס' ביתר עילית לפארבריינגען חסידי ועוצמתי עם הרב יוסף יצחק ניסילעוויטש שדיבר על נושא "חינוך עצמינו ובעיקר של  ילדי ישראל" כשבדרכו המיוחדת טיבל את דבריו באמונה צרופה בנביא ונשיא הדור כ"ק אדמו"ר מלך המשיח • לתמונות