• ברית המילה של בן הניצולה

    המהירות שבה התדרדרה נ' המחישה לאנשי יד לאחים את הקלות שבה יכולה בת טובים להתדרדר לקשר עם בן מיעוטים שהפך לאלים ומסוכן • השבוע, בברית המילה, בא מעגל ההצלה אל סיומו המוצלח והמרגש • לסיפור המלא

    סגירת מעגל. ההודעה על ברית המילה