• זכרון להולכים: הרב שניאור זלמן יפה ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב שניאור זלמן יפה ע"ה, שנפטר בכ"ז אלול תש"ס • היה עסקן חסידי בעל רגש חם שזכה להתקשר אל הרבי ולהפוך לחסיד נלהב באמצעות קירובים מיוחדים שקיבל מהרבי • לתולדות חייו מתוך חב"דפדיה