• 75 שנה מיום הפטירה: המכתב מאדמו"ר הריי"צ לרב גולדברג

    עם פטירתו של הפוסק האדיר הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג ע"ה, שמו לב בני המשפחה לתאריך המתנוסס בראש אגרת הקודש שזכה אביהם לקבל מכ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע, היום! לפני 75 שנה • במכתב בירך הרבי הריי"צ את אביו של הילד זלמן נחמיה גולדברג "שיהיה בריא אולם וישקוד בלימוד וביראת שמים". 75 שנה הברכה התקיימה ומיום ליום נפטר בראש חודש אלול תש"פ • לכתבה המלאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array