• זכרון להולכים: ר' שלמה זלמן העכט ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב שלמה זלמן העכט ע"ה, שנפטר בכ"ד מנחם אב בשנת תשל"ט • היה שליח אדמו"ר הריי"צ והרבי לשיקאגו ומראשוני העסקנים שפעלו להפצת יהדות בארצות הברית בשליחות רבותינו נשיאינו • לתולדות חייו מתוך חב"דפדיה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array