• זכרון להולכים: הרב יהודה חיטריק ע"ה

    היום חל יום היארצייט של הרב יהודה חיטריק ע"ה, שנפטר בי"ז שבט תשס"ו • היה מזקני חסידי חב"ד ובעל שמועה גדול, שזכה להסתופף בצילם של שלושה אדמו"רים: אדמו"ר הרש"ב, אדמו"ר הריי"צ והרבי מלך המשיח. זכה להאריך ימים ונפטר בגיל 106 בשיבה טובה • לתולדות חייו

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array