• זכרון להולכים: הילד שניאור זלמן דובער נאה הי"ד

    היום חל יום היארצייט של הילד שניאור זלמן דובער נאה הי"ד, שנרצח בט' אלול תרצ"ט • נפצע קשות במהלך נסיעה באוטובוס מירי ערבים, בוואדי באבא אל וואד. זלמן לא שרד את הפציעות הקשות. היה הקורבן היהודי האחרון של המרד הערבי המכונה 'מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט'. שבוע לאחר מכן פרצה מלחמת העולם השנייה, ופעולות האיבה הופסקו כליל • לתולדות חייו