• סיום הרמב"ם וסיומי מסכת בעפולה

    עשרות רבות של אנשים השתתפות ביום שלישי ה' מנ"א בסיום הרמב"ם בעפולה. לכל לראש פתח בשיעור בהלכות בית הבחירה ר' מיכאל דורון. ולאחריו סיים השליח ר' יוסי הרשקופ את מסכת סוטה וכן ערך הדרן. לסיים את הלימוד בספר הרמב"ם הוזמן משפיע הקהילה הרב שמואל קרץ, שדיבר על עניין כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים • לתמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array