• זכרון להולכים: הרב זלמן יהודה דייטש ע"ה

    הערב יחול יום היארצייט של הרב זלמן יהודה דייטש ע"ה שנפטר לאחר מחלה בכ"ט תמוז תשס"ו • היה נגיד ועסקן חב"די תושב קראון הייטס. בד בבד עם עסקיו קבע חברותא מיוחדת ללימוד תורת הרבי, במסגרתה עבר על רוב מאמרי ושיחות הרבי • לתולדות חייו