• זכרון להולכים: הרב אהרן יעקב דיסקין ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב אהרן יעקב דיסקין ע"ה, שנפטר בכ"ו תמוז בשנת תשל"ד • היה רבה של העיר לובאני ברוסיה, שנאסר בעוון הפצת יהדות והוגלה לקזחסטן, שם זכה לעמוד בקשר קרוב עם אביו של הרבי, ולאחר סיום מלחמת העולם השניה עלה לארץ הקודש והתיישב בבני ברק • לתולדות חייו מתוך חב"דפדיה