• שטורעם של גאולה: קידוש לבנה בסיום 'ימי התשלומים'

    כל מי יקדש הלבנה (גברים בלבד) בכוונה מיוחדת לזירוז הגאולה ולקבלת פני משיח בפועל ממש – יכנס להגרלה על סט "לקוטי שיחות – פרשיות" – 46 כרכים! • בחודש זה אנו מקבלים כֹּח לגאולה משלושת הרועים ובשבת זו לאחר מתן תורה – 'סיום ימי התשלומים' הזמן הוא עוד יותר מסוגל לגאולהלכתבה המלאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array