• רבני קרית גת בכינוס תורה

    ע"פ הוראת הרבי, התקיים בבית כנסת ובית מדרש חב"ד "אוהל מנחם" כינוס תורה רבתי שבו השתתפו כל רבני קריית גת והסביבה מכל החוגים באחדות נפלאה. כמאה איש השתתפו בכנס והקשיבו לדברי ההלכה ופלפולים בכל פרד"ס התורה, בהלכה, ובשולחן ערוך הרב בענייני הפסח • לדיווח ותמונות

    צילום: לוי ישראלי