• זכרון להולכים: הרב אברהם אליהו אקסלרוד ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב אברהם אליהו אקסלרוד ע"ה, שנפטר בד' אדר תשי"ב • היה רב בעיר בולטימור, מחשובי רבני חב"ד בארה"ב, ידוע כבעל הוראה וחסיד גדול • ידועה ההתבטאות של הרבי הריי"צ עליו שאמר: "יכולני להעיד שמעולם לא הגביה את עיניו, לראות את הבנינים הגדולים של אמריקה" • לתולדות חייו