• כ"ז אד"ר: התעוררות עולמית בלימוד שיחת ויקהל תשנ"ב

    כלל חסידי חב"ד מתאחדים בלימוד שיחת שבת ויקהל תשנ"ב – השיחה האחרונה שזכינו לשמוע לעת-עתה מהרבי מלך המשיח, תובעים ומביאים את ההתגלות בפועל ממש, ומקבלים 'תורה חדשה' – 'דבר מלכות' תשע"ט! • הגרלה בין הלומדים • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array