• נחתם מבצע הלימוד וההתקשרות בתות"ל נתניה

    בישיבת תומכי תמימים בנתניה הגיעו השנה מוכנים ליום הבהיר יו"ד-י"א שבט. כבר שלושים יום קודם החג, החלו התמימים בשינון החוברת המיוחדת שהופקה לכבוד המבצע, ובה ליקוט מקיף מדבריו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אודות מעלת דורנו – הדור השביעי, ואודות מעלתו של יו"ד שבט, היום בו התחיל הדור האחרון לגלות והראשון לגאולה • לדיווח ותמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array