• מוצאי חג השבועות: שלושה מזקני רבני חב"ד בירושלים התוועדו יחד

    במוצאי חג השבועות התוועדו יחד שלושה מזקני רבני אנ"ש של חב"ד בירושלים עיה"ק; משפיע אנ"ש בירושלים הרב חיים שלום דייטש, מזקני רבני חב"ד הרב טוביה בלוי, פוסק אנ"ש בירושלים הרב יקותיאל פרקש • באופן מיוחד התוועדו לרגל התגייסות המחודשת לטובת מוסדות חב"ד ובתי חב"ד הפרוסים בכל רחבי ירושלים ושכונותיה • לדיווח המלא ולתמונות