• "האיר פני המזרח" בהילולת הבבא מאיר באשדוד

    יו"ר מכון 'באהלי צדיקים' הרב שבתי ויינטראוב, הגיש בהילולת הרה"ק רבי מאיר אבוחצירא זצ"ל, לבנו של הבבא סאלי, האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא מאשדוד, את הספר החדש המספר על אביו הק' וסבו וקשריהם עם הרבי וגדולי המזרח. הרב יקותיאל ברך את המחבר שיצליח להרבות כבוד שמים ולהפיץ את הספר הק' וברך שזכות הצדיקים יגנו על המחבר • צילום: שמואל עמית • לתיעוד