• המעמד הגדול: נפתחו עוד מקומות VIP מפוארים

    המעמד הגדול: נפתחו עוד מקומות VIP בתאי הצפייה, כל תא המכיל עד ששה עשר אנשים המותאמים להתוועדות משפחתית, או ישיבה משותפת של מקורבי בית חב"ד • להזמנת תא צפיה (5 אלף ₪) יש לפנות למייל: 11nisan.co.il@gmail.com • לידיעה המלאה