• הכנה נרחבת למבצע פורים בכל מדינות המלך

    בימים אלה נשלמות ההכנות לקראת מבצע פורים הגדול במרכז ההפצה 'ממש' בארה"ק ובפרט לאור המצב בארץ הקודש ובתפוצות לצאת ולהוסיף בשמחה ומצוות מעשיות כדי לנצח את המלחמה ולגרום תשועה והצלה לעם ולעולם בגאולה האמיתית והשלמה • לכל הפרטים