• זכרון להולכים: הרב אברהם צבי סגל לנדא ע"ה

    היום חל יום היארצייט של הרב אברהם צבי סגל לנדא ע"ה שהיה מזקני חסידי חב"ד • זכה שאדמו"ר הריי"צ שימש כדמות אבהית לו ולחבריו ונתן להם הדרכה צמודה בהרבה פרטים בחייהם האישיים, כמו שידוכין וכדומה. בשבת האופרופעניש שלפני חתונתו דיבר הרבי אודות תוכן שמו "אברהם צבי" על פי קבלה • לתולדות חייו