• בדרך לא דרך: כתי"ק של הצמח צדק נגאל והגיע לספריית הרבי

    בשבוע האחרון נגאל גוף כתב יד קודש של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק. כתב היד המיוחד מכיל תשובה שלמה בהל' אבן העזר. כתב היד הגיע ע״י ראש ישיבת תות"ל נתניה, הרב משה אורנשטיין, שהביא את הכתי"ק לישיבה, שם פרצו התלמידים בריקודי שמחה וישבו להתוועדות שמחה מרוממת • חב"ד אינפו מתכבד להגיש הצצה להתוועדות ולשמחה המיוחדת • לצפיה

    כתב יד קודש של הצ"צ, אילוסטרציה.