• חלוקת בולים בתות"ל נתניה למצטייני מבצע לימוד של 'הגדת הרבי'

    מבצע מיוחד בישיבת נתניה: לימוד יסודי של כל ההגדה של הרבי בימי בין הזמנים של חודש ניסן. כאשר שבו התמימים לישיבה לפני כשבועיים, התקיימו שני מבחנים שהקיפו את כל ההגדה. חמשת התלמידים שהגיעו למקומות הראשונים, זכו כל אחד בבול שהרבי נגע בו • לדיווח המלא ותיעוד