• תות"ל הוד השרון: נחתם בהצלחה מבצע 'מ'שטייט גרייט'

    שבועיים אינטנסיביים של לימוד ומשימות עברו על התמימים בתות"ל הוד השרון כחלק ממבצע ייחודי בארגון התלמידים השלוחים של הישיבה, כאשר מטרתו המרכזית של המבצע היתה כשמו 'מ'שטייט גרייט' (= עומדים מוכנים) – מילים אלו לקוחות מתוך שיחה של הרבי שליט"א בה מודיע בצורה ברורה שהיום אנו עומדים מוכנים לגאולה • לדיווח המלא