• חשיפה: מאמר שכתב הרב ישראל לייבוב ע"ה בי"ט כסלו תשי"ט

    "ב"ה, אור יום ב' י"ז מ"ח תשי"ט כפר חב"ד" כך נפתח מכתב מיוחד שנמצא השבוע בארכיון 'יד לאחים' אותו כתב יו"ר צאגו"ח לשעבר הרב ישראל לייבוב ע"ה • בשורות הבאות מתאר הרב לייבוב, שהיה ידוע כחייל אמיתי של הרבי ושבאותם שנים היה מבכירי 'חבר הפעילים התורתי יד לאחים' כיצד עמל לכתוב את הדברים • לכתבה המלאה